Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2011-nji ýylda döredildi
Hasaba alnan maýa:CNY 11,000,000
Jemi işgär 250+ (Ofis: 50+, Zawod: 200)
Ofis:Jimei etraby, Sýamen, Fujian, Hytaý
Zawodlar:Sýamen önümçilik zawody10000㎡, Quanzhou alýumin material zawody
Productionyllyk önümçilik kuwwaty:2GW +

2011-nji ýylda döredilen “Xiamen Solar First Energy Technology Co., Ltd”, gün şöhlesini yzarlamak, yzarlamak, ýüzmek we BIPV ulgamlary ýaly gün monta systems ulgamlaryny öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşdirilen dünýäde öňdebaryjy ýokary tehnologiýaly kärhana.
Döredileli bäri, biz 21-nji asyrda täze energiýany ösdürmek, halka hyzmat etmek we energiýa tehnologiýasynyň täzelenişini öňe sürmek maksadyna eýerýäris.Gün we ýel energiýasy önümlerini dürli ugurlarda ulanmaga borçlanýarys.Hilini kompaniýanyň durmuşy diýip hasaplaýarys.
“Solar First”, içerde we daşary ýurtlarda dürli gatlaklardan gelen ulanyjylaryň giňden ykrar edilmegine we garşylanmagyna eýe boldy.Kompaniýanyň satuw ulgamy diňe bir ýurduň hemme ýerine ýaýraman, eýsem ABŞ, Kanada, Italiýa, Ispaniýa, Fransiýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Singapur, Taýland, Malaýziýa , Wýetnam ýaly 100-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär. we gün monta systems ulgamlaryny eksport etmekde we işlemekde subut edilen tehnologiýa we tejribe bilen Ysraýyl we ş.m.
Täzelenip bilýän energiýa önümleriniň hilini, gözleg we ösüş, dizaýn, ýasama we in engineeringenerçilik we tehniki hyzmatlaryň hilini yzygiderli gowulandyrmak arkaly müşderileriň kanagatlanmak derejesini ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.
Önümleri we hyzmaty ýokary hilli ýokary hilli wagtynda eltiň.
Müşderilerimize taslamalarda ýeňiş gazanmak we gün energiýasy meýilnamasyny gurmak we işletmek üçin ygtybarly tehniki çözgütler beriň.
Dizaýny we usullary yzygiderli täzeläň.
Employeeshli işgärleriň we wekilleriň hünär ukyplaryny ýokarlandyrmak üçin ýumşak we gaty başarnyklar boýunça yzygiderli içerki okuwlary geçiriň
15 ýyldan gowrak subut edilen tejribe we tehnologiýa bilen önümçilik tejribesi

dxt
k