SÖ FLGI TASLAMASY

xmjp43

Taýlandda ýüzmek taslamasy
● Gurlan kuwwaty: 8MWp
● Haryt kategoriýasy: atingüzýän gurnama
● Gurluşyk wagty: 2016-njy ýylyň iýuly


Iş wagty: 10-2021-nji dekabry