TASLAMA EDEBI - SOLAR GROUND MOUNT

pj2

Malaýziýadaky taslama
● Gurlan kuwwaty: 45MWp
● Haryt kategoriýasy: Bellenen gurnama
● Taslamanyň sahypasy: Kedah, Malaýziýa
● Gurluşyk wagty: 2020
● Esasy: nurbat üýşmesi
● EPC: CMEC

pj1

Malaýziýadaky taslama
● Gurlan kuwwat: 6.164MWp
● Haryt kategoriýasy: Kesilen egrilen gurnama
● Gurluşyk wagty: 2020
● EPC: SPIC


Iş wagty: 07-2021-nji dekabry