TASLAMA EDEBI - SOLAR GROUND MOUNT

Malaýziýadaky taslama
● Gurlan kuwwaty: 45MWp
● Haryt kategoriýasy: Bellenen gurnama
● Taslamanyň sahypasy: Kedah, Malaýziýa
● Gurluşyk wagty: 2020
● Esasy: nurbat üýşmesi
● EPC: CMEC

pj6
pj7
pj8

Iş wagty: 07-2021-nji dekabry